Μετά την ορκωμοσία οι νεοσύλλεκτοι παρέλασαν με καμάρι και συντονισμένο βήμα καταχειροκροτούμενοι από τον κόσμο. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπροσώπησε ο Υποστράτηγος κ. Νικολάου.