«Πλώρη» για την απόκτηση των δικών της μικροδορυφόρων παρατήρησης της Γης βάζει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος είναι η χώρα μας να αποκτήσει νέες δυνατότητες στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, μέσω της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Μικρών Δορυφόρων.

Τα δορυφορικά δεδομένα και τα προϊόντα που θα προκύψουν από την επεξεργασία τους, θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες συνεχούς παρακολούθησης του περιβάλλοντος, καταγραφής των διαχρονικών μεταβολών και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Ένας ακόμη στόχος που τίθεται μέσω του εν λόγω προγράμματος είναι η αφομοίωση της τεχνογνωσίας από την εγχώρια αγορά, ώστε να αναπτυχθεί ένα διαστημικό οικοσύστημα, ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύχθηκε ο Ανοιχτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάπτυξη σμήνους δορυφόρων για την παρατήρηση γης, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί μέρος του συνολικού αναθεωρημένου Προγράμματος Μικροδορυφόρων συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του, μέσω του σμήνους των Μικροδορυφόρων θα παρέχονται δεδομένα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οριζόντια σε πολλαπλούς φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, όπως παραδείγματος χάριν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας.

Επισημαίνεται ότι ο σχετικός Διαγωνισμός θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 5/3/2024, χωρίς να δοθεί καμία χρονική παράταση για την περαιτέρω κατάθεση προτάσεων.